1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  造字法:會義

  參考鏈接:     

  字形演變

  字源解說

  ,金文 火,赤、熱),表示耳赤耳熱。造字本義:形容詞,性格單純,理直性急,辯論是非,面紅耳赤有的金文將“火”寫成。古鈢字形寫成,將寫成。篆文承續古鈢字形。隸書將篆文字形中的寫成。   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  附一   文言版《説文解字》:耿,耳箸頰也。從耳,烓省聲。杜林說:耿,光也。從光,聖省。凡字皆左形右聲。杜林非也。 

  附二   白話版《說文解字》:耿,耳貼著臉頰。字形采用“耳”作邊旁,用省略了“圭”的“烓”作聲旁。杜林說:“耿,光也。從光,聖省。”所有形聲字

            都是左邊旁表形、右邊旁表聲。所以,杜林的說法是錯的。   

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,形容詞:因理直性急而面紅耳赤。    本義只見于古文 
                余大先生氣得兩臉紫漲,頸子里的筋都出來。——《儒林外史》
  ②形容詞:是非分明的,正直的,認真的。      耿耿 耿直        耿耿于懷      /       忠心耿耿
                耿耿不寐,如有隱憂。——《詩 • 邶風 • 柏舟》 
                人主不除此五蠹之民,不養介之士,則海內雖有破亡之國,削滅之朝。——《韓非子 • 五蠹》
                進雄鳩之耿耿兮,讒介介而蔽之。——漢 • 劉向《九嘆 • 惜賢》
                跪敷衽(鋪開衣襟)以陳辭兮,吾既得此中正(指正道)。——《楚辭 • 屈原 • 離騷》
                夜耿耿而不寐兮,魂煢煢而至曙。——《楚辭 • 屈原 • 遠游》
                獨介而不隨兮,愿慕先圣之遺教。——《楚辭 • 九辯》 
                秋河曙耿耿,寒渚夜蒼蒼。——謝眺《夜發新林至京邑》
                參差相疊重重,剛陵宇宙。——唐 • 韓愈《南山詩》 

  用戶評論

  奏凱而歸
  2019-3-24 10:01:33

  遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天

  大共
  2018-5-25 14:46:16

  聲旁是什么?

  維以不永傷
  2017-8-16 1:33:10

  耳朵與人體其它部位相比,重要特點是薄,而且外耳主要由軟骨構成,所以人耳在光線照射下會有“透光”的神奇效果(其實鼻子和手指也能透光,但是沒有耳朵那么明顯)。因此我認為“耿”的本意是透光,引申到氣象就用來表示云層里透露的微光,引申到人品就代表“誠實純粹”,所以有了耿的兩個主要意項。

  薛步虔
  2017-5-20 9:30:08

  《韻會》:“不安也”。耿耿不寐,即不安意。白居易:《長恨歌》“耿耿星河欲曙天”,《集韻》:“光也。”明亮之意也。

  123
  最新成人电影