1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  字形演變

  字源解說

  ,篆文宀,廟宇祭,祭祀),表示在廟宇進行的祭祀活動。造字本義:動詞,審視、細究祭祀時顯示的神跡 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  附一   文言版《説文解字》:察,覆也(一說“復審也”)。從宀、祭聲。         

  附二   白話版《說文解字》:察,屋檐向下覆蓋(另一種說法是“反復審視”)。字形采用“宀”作邊旁,“祭”作聲旁        

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,動詞:審視、細究祭祀時顯示的神跡。  本義消失
  ②動詞:審視,觀測。       察訪 察看 察勘        察言觀色         察其言,觀其行     /      考察 觀察 覺察 明察 審察 細察 偵察 
                ,復審也。——《說文》
                覽草木。——《楚辭 • 離騷》
                其所以然。——《呂氏春秋 • 本味》
                故己則可以人。——《呂氏春秋 • 察今》 
                小大之獄,雖不能,必以情。——《左傳 • 莊公十年》 
                安能以身之察察,愛物之汶汶者乎?——《史記 • 屈原列傳》

                微公子,公子顏色愈和。——《史記 • 魏公子列傳》 
                纖微皆審謂之。——賈誼《道術》
                陛下亦宜自謀,以咨諏善道,納雅言,深追先帝遺詔。——諸葛亮《出師表》
                徐而之,則山下皆石穴罅。——宋 • 蘇軾《石鐘山記》
                水至清則無魚,人至則無徒。——東方朔《答客難》    

  用戶評論

  復嬰
  2019-5-14 19:56:28

  察,像在屋內用手檢查供桌上祭肉的品質。

  寶泉峽谷
  2019-1-16 15:08:19

  察。“宀”表示屋檐下,“祭”表示祭祀。在中國北方農村,祖先、財神、灶神等傳統家神都供奉在堂屋內。五谷神的神位設在室外屋檐下,在東正房西邊第一根柱子上掛一包五谷,以谷代神。每年十月初八是五谷神的誕辰,這天人們將檐下的臺階打掃的干干凈凈,在柱子上掛上新的五谷包,檐下掛滿新收獲的一捆捆或一串串的谷穗和辣椒,檐下沒有供桌和祭品,僅在柱前的窗臺上放一杯清茶。檐下古代叫做廉,五谷神只享清茶居廉生威,因而能審視、監督、監察家中諸神。農家十月初八清茶祭五谷,居廉生威察諸神。察與“茶”同名,表示審視,監督,監審等意思。

  兄弟情
  2017-1-20 13:34:19

  察=宀(祭祀之所)+肉+又(手持肉)+示。即:讓上天檢驗人的虔誠與否。

  lee
  2016-7-28 10:38:48

  "察"這字原是英文 che_ck-------------巴別塔那時天下人的口音都一樣.聖經

  123
  最新成人电影