1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  字形演變

  字源解說

  ,既是聲旁也是形旁,表示一和三之間的正整數。,金文戊,戰刀、武力貝,疑為“鼎”的誤寫,代表國家政權二,雙份),表示不忠于君,武力挾迫分割政權。造字本義:動詞,背叛天子,武力挾迫,二分國土,雙君并立篆文將金文字形中的“戊”寫成“弋”。隸化后楷書將篆文字形中的寫成,將篆文字形中的寫成。俗體楷書省去正體楷書中的“貝”,突出了數字“二”

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  附一   文言版《説文解字》:貳,副、益也。從貝,弍聲。弍,古文二。    

  附二   白話版《說文解字》:貮,額外收入。字形采用“貝”作邊旁,采用“弍”作聲旁。弍,這是古文寫法的“二”。   

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,動詞:背叛天子,武力挾迫,二分國土。   本義只見于古文
                因貳以濟民行。——《易 • 系辭》

                君立臣從,何貳之有?——《國語 • 晉語一》
                諸侯貳,則晉國壞。——《左傳 • 襄公二十四年》
                其卜貳圉也。——《左傳 • 僖公十五年》
                既而大叔命西鄙北鄙貳于己。公子呂曰:“國不堪二。”——《左傳 • 隱公元年》
  ②形容詞:不專一的,不忠誠的。    貳臣          貳慮 貳心 貳志    
                命西鄙北鄙貳于己。——《左傳 • 隱公元年》
                貳偷之不暇。——《左傳 • 昭公十三年》
                簋貳用缶。——《易 • 坎卦》
                取貳綏。——《禮記 • 曲禮》
                受其貳令。——《周禮 • 職內》
                以貳六官。——《周禮 • 春官 • 大史》
                百姓攜貳。——《國語 • 周語上》
  ③數詞:“二”的大寫。        貳拾元 

                大祭三貳。——《周禮 • 乃酒正》
                無是貳言也。——《國語 • 越語上》
                從許子道,則市賈不貳。——《孟子 • 滕文公上》     

  用戶評論

  成 品
  2017-10-23 22:30:06

  《貳(貳)》金文從戊(鉞斧,表示武力)從鼎(表示權利)從二(表示雙方)。后篆文訛“鼎”為“貝”,寫成“貳”字。本義:實力相當的對手,引申義第二位、副。

  最新成人电影