1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  造字法:會義

  參考鏈接:         

  字形演變

  字源解說

  ,甲骨文次,貪欲舟,過河越界),表示因貪越界劫掠。造字本義:動詞,出于貪欲,過河越界,劫物掠貨篆文將金文字形中的“舟”寫成“皿”。隸書將篆文字形中的“水”簡寫成“兩點水”;將篆文字形中的寫成;將篆文字形中的寫成        

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  附一   文言版《説文解字》:盜,私利物也。從,欲皿者。     

  附二   白話版《說文解字》盜,偷偷地將好東西竊為已有。字形采用“”作邊旁。,表示對他人的貴重器皿垂涎欲滴。        

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,動詞:過河越界,劫物掠貨。   本義消失。 
  ②動詞:行竊,偷竊。  盜版     盜匪 盜寇 盜賊       盜汗     盜劫 盜騙 盜竊     盜賣 盜用    盜墓    /    強盜    男盜女娼     欺世盜名 欺名盜譽   
                君子不為,賢人不為竊。——《莊子 • 山水》
                竊人之財猶謂之。——《左傳 • 僖公二十四年》
                器為奸。——《左傳 • 文公十八年》
                遂共而殘之。——《列子 • 說符》
                齊國人善乎?——《晏子春秋 • 內篇雜下》
                盜名不如貨。——《荀子 • 不茍》
                竊貨曰。——《荀子 • 脩身》 
                如姬果兵符與公子。——《史記 • 魏公子列傳》
  ③名詞:行竊者,偷竊者。     /        海盜        江洋大盜 汪洋大盜          開門揖盜         竊國大盜 
                職為寇。——《詩 • 大雅 • 桑柔》
                君子信,亂用是暴。——《詩 • 小雅 • 巧言》
                其猶穿窬(跳墻)之也與。——《論語 • 陽貨》
                天下何故不謂子為丘?——《莊子 • 盜跖》
                所以遣將守關者,備他之出入與非常也。——《史記 • 項羽本紀》
                乃托言有,令人修墻。——《世說新語 • 或溺》

  用戶評論

  知乎用戶裸猿
  2019-8-22 11:17:02

  盜,某種溢出。。人性頂點會出現溢出,稱為人格泄露,這種泄露形成冒失行為。。小姑娘看見大帥哥會冒失,是因為看見崇高而被帶到崇高,低賤的女人承受不了崇高,就冒失。。這種生理與心理的溢出即。。盜。。。大盜,是魯莽冒失過多的人,莊子說君子不為盜,不是說君子不偷盜,而是說君子控制自己行為不冒失不出格。。。另外古人鑄造青銅器溢出模具的銅水可認為盜。。。所以盜,是某種溢出。。甲骨文時期本意是形容精神層面的某種溢出,超綱,冒失。。。先秦文本經常被誤讀皆因為后人用引申意去解讀原始文本。。。先秦很多東西,與漢字的本意接近

  冰一禪
  2019-5-15 15:46:41

  盜:飲皿組合 改 欲皿組合。此欲 如饑司渴。

  冰一禪
  2019-5-15 15:35:47

  盜子甲骨文:飲皿組合。原本指 為滿足自己的讒欲,而偷吃他者美味。衍生義:偷取他者饒益。例如: {西游記}戲筆釋盜,譬為【偷吃佛油香】的耗子。

  復嬰
  2018-7-31 19:20:25

  會意。甲骨文字形,意思是:看到人家的器皿(或器皿中的物品)就會貪婪地流口涎,存心不善。本義:盜竊,偷東西。也像人垂涎器皿某物,流出一盆的口水,形容人的貪欲大。

  最新成人电影