1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  字形演變

  字源解說

  ,篆文火,燒各,入侵),造字本義:動詞,侵略者用燒紅的鐵器在俘虜皮肉上燙印記號

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  附一   文言版《説文解字》烙,灼也。從火,各聲。      
  附二   白話版《說文解字》烙,燒灼。字形采用“火”作邊旁,采用“各”作聲旁。    

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,動詞:進犯并燒殺。 烙痕 烙印       烙鐵     /       炮烙
                燒之剔之,刻之之。——《莊子 • 馬蹄》 
                鞭、之數,風烙三十者鞭三百,烙五十者鞭五百。——《遼史》

  ②動詞:高溫燒灼或烤灼。     烙餅 烙花

  用戶評論

  克里斯托弗
  2018-7-13 22:06:08

  各作為聲旁時一般讀作luo4(洛),lao4和lu4是luo4的分化讀音。

  最新成人电影