1. <menu id="wasqe"></menu>
  <tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr><samp id="wasqe"><option id="wasqe"></option></samp>
  <samp id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></samp><tr id="wasqe"><xmp id="wasqe">
  <tr id="wasqe"><wbr id="wasqe"></wbr></tr>

  字頭信息

  字形演變

  字源解說

  ,篆文多,兩份肉食),造字本義:動詞,一人享有兩份肉食,超出平均水平在原始共產、食物平分的時代,一人擁有兩份肉食,屬于過度享受。用大鼎熬湯為“”,一人獨占兩份肉食為“”。

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  附一   文言版《説文解字》:侈,掩脅也。從人,多聲。一曰奢也。      

  附二   白話版《說文解字》侈,掩蓋、脅迫。字形采用“人”作邊旁,采用“多”作聲旁。另一種說法認為,“侈”是“奢”的意思。

  引申線索

  詞匯分類

  ①本義,動詞:過度地、超量地享用食物。     侈豪 侈靡 侈奢       /         奢侈 
                ,一曰奢也。——《說文》
                于臣矣。——《左傳 • 昭公三年》
                關市之征之。——《管子 • 大匡》
                茍無恒心,放辟邪,無不為已。——《孟子 • 梁惠王上》
                婦人以眾多為也。——《公羊傳 • 成公十年》
                有節有。——《呂氏春秋 • 古樂》
                以廣吳王之心。——《國語 • 吳語》
                伯父秉德已大哉!——《國語 • 吳語》
                專淫逸靡,不顧國政。——《戰國策 • 楚策》
                四方之國有離之德則必滅。——《荀子 • 王霸》
                以自敗者多矣。——司馬光《訓儉示康》
                淫之俗日日以長。——漢 • 賈誼《論積貯疏》
                自王侯以下莫不逾。——《后漢書 • 張衡傳》
                侈苑囿之大。——《淮南子 • 本經訓》
                多費謂之。——《韓非子 • 解老》
                近歲風俗尤為靡。——司馬光《訓儉示康》
  ②形容詞:得意,自傲。     侈傲 侈慢            侈滿         侈然    
                ,掩脅也。——《說文》
                兮哆兮。——《詩 • 小雅 • 巷伯》
  ③副詞:浪費地,放縱地。   侈談 侈想     

  用戶評論

  小悟
  2019-4-20 11:21:14

  侈,由于沒有甲骨文和金文。我大膽猜測這個字說的是古代的殉葬,具體的意思是奴隸主為了顯示富有,殉葬了超過規定數量的奴隸。后世引申為超過本身需求的濫用。

  最新成人电影